ABBYY Fine Reader 11

ABBYY Fine Reader 11

Phần mềm ABBYY 11 này giúp chuyển các tệp ảnh scan tiếng Việt ra văn bản word

Gửi lên: 26/02/2015 02:33 Đã xem 13291 Đã tải về 2944