Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1278966 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 15:03
linux3 826204 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2023 19:45
windows7 317167 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 12:39
windowsnt 228342 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 12:45
macosx 100509 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 10:21
windowsnt2 89020 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 08:27
linux2 64760 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 14:58
windowsxp2 56782 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2023 22:52
windowsvista 9729 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2023 07:25
windows2003 3180 Thứ tư, 27 Tháng Chín 2023 18:04
windows2k 2005 Thứ hai, 20 Tháng M. một 2023 05:00
windows 1654 Thứ ba, 21 Tháng M. một 2023 13:55
windows95 500 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2023 05:58
windowsxp 308 Thứ bảy, 24 Tháng Sáu 2023 05:22
windows98 168 Thứ sáu, 23 Tháng Sáu 2023 06:50
windowsme 150 Thứ bảy, 11 Tháng Ba 2023 07:04
mac 93 Chủ nhật, 18 Tháng Chín 2022 20:27
openbsd 63 Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2023 08:13
windowsce 51 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2023 19:33
windowsme2 28 Thứ tư, 09 Tháng M. một 2022 12:51
freebsd 28 Thứ tư, 28 Tháng M. hai 2022 12:33
netbsd2 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2023 17:44
netbsd 3 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2021 07:15
freebsd2 3 Thứ sáu, 23 Tháng Chín 2022 02:06
openbsd2 3 Thứ sáu, 30 Tháng Tư 2021 19:06
os22 3 Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2023 04:53
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08